Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
21 augustus 2014
 

Deadlines

•  31 augustus 2014: 
   betalen 5e termijn voorlopige
   aanslag winstbelasting 2014

• 15 september 2014: 
   aangifte en betalen loonbelasting,
   BBO, toeristenheffing, bijzondere 
   belasting verblijf en 
   speelvergunningsrecht

• 30 september 2014:
   betalen 4e kwartaal motorrijtuig-
   belasting 2014

• 30 september 2014:
   betalen 3e termijn aanslag
   grondbelasting 2014

• 3 november 2014: 
   inleveren aangifte inkomsten-
   belasting 2013 voor binnenlandse
   belastingplichtigen

• 17 november 2014:
   inleveren aangifte winstbelasting
   2013

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen voortaan per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten. Hiermee introduceert Departamento di Impuesto een nieuwe service om tegemoet te komen aan de grote vraag naar rekeningoverzichten voor ondernemers.

Lees meer…
 

Nieuws

7-8-2014 - Taxistanan asistente tambe mester registra nan mes na Departamento di Impuesto

Apesar cu e permit di taxi no ta riba nan nomber

lees meer...
30-7-2014 - Formulario di declaracion di winstbelasting 2013 a sali

E fecha oficial di otorgamento ta 15 di september 2014

lees meer...
9-7-2014 - Formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2013 a sali

E fecha oficial di otorgamento ta 1 di september 2014

lees meer...

Landsverordening aansprakelijkheid belastingen in werking vanaf 1 juni 2014

Per 1 juni 2014 treedt de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen in werking.

Bent u aannemer en besteedt u werk uit aan een onderaannemer? Of bent u inlener van personeel? Dan kunt u vanaf 1 juni aansprakelijk gesteld worden voor de loonbelasting en premies die de onderaannemer of uitlener niet heeft betaald.

Bent u bestuurder van een onderneming die een rechtspersoon is? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen.

Klik hier als u meer wilt weten over deze nieuwe wet.

Pakketten aangiftebelastingen juli-december 2014

Klanten die aangifte moeten doen voor loonbelasting en premies volksverzekering, BBO, toeristenheffing, speelvergunningsrecht, bijzondere belasting verblijf en/of bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen, ontvangen binnenkort hun pakket voor de 2e helft van 2014. Dit pakket bestaat uit aangiftebiljetten voor de maanden juli tot en met december 2014.

Aanslag grondbelasting 2014 verstuurd

De aanslag grondbelasting 2014 is verstuurd. De dagtekening is 31 mei 2014. U kunt in termijnen betalen. De uiterlijke betalingsdata zijn:

• 30 juni 2014: 50% van de aanslag
• 30 september 2014: 25% van de 
  aanslag
• 31 december 2014: 25% van de 
  aanslag

Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.
Verwacht u een teruggaaf? Dan kunt u een verzoek indienen om rekening te houden met de verwachte teruggaaf.
Lees meer over grondbelasting in het site-onderdeel 'grondbelasting'.

Ambtshalve aanslagen winstbelasting 2011 verstuurd

In de afgelopen week is Departamento di Impuesto begonnen met het verzenden van de zogenaamde ambtshalve aanslagen winstbelasting 2011. Klik hier voor meer informatie.

Aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2010 tot en met 2012 verstuurd

In de afgelopen week zijn aan een aantal belastingplichtigen aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2010 tot en met 2012 met een begeleidende brief verstuurd.

De belastingplichtigen hebben de aangiften ontvangen omdat zij op een of meer verzamelstaten derden voorkomen en de hoogte van hun  inkomsten zodanig zijn, dat zij voor heffing van inkomstenbelasting en premies volksverzekering in aanmerking komen.

Amerikaanse wet FATCA gaat in per 1 juli 2014

Op 1 juli 2014 gaat de Amerikaanse wet FATCA in. FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. In het kader van deze wet moeten niet-Amerikaanse financiële instellingen (FFI) gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS, doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. Hiervoor moeten de FFI's zich registreren bij de IRS vóór 5 mei 2014.

Klik hier voor meer informatie.

Controles bij supermarkten gestart

Departamento di Impuesto voert controles uit bij bedrijven. Vorige week is gestart met de controles van supermarkten. Dit betekent dat verschillende supermarkten de komende dagen bezoek kunnen krijgen van controleurs van Departamento di Impuesto. Er zal gecontroleerd worden of de supermarkt op tijd en volledig voldoet aan zijn belastingverplichtingen. Klik hier voor meer informatie.

Persberichten

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.