Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
29 april 2016
 

Deadlines

• 16 mei 2016:
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   bijzondere belasting op
  ​ verhuurauto's
   & verhuurmotorfietsen

   en speelvergunningsrecht

• 31 mei 2016:
   inleveren aangifte winstbelasting   
   2015 en betalen winstbelasting

• 
30 juni 2016:
   betalen 3e kwartaal
   motorrijtuigbelasting  2016

 

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Nieuws

26-4-2016 - Ta recorda tur cliente pa pasa busca e pakete di BBV 2016 na Departamento di Impuesto

E pakete ta contene e formularionan di declaracion di aña 2016 

lees meer...
26-4-2016 - Ta recorda tur cliente pa pasa busca e pakete di 'Toeristenheffing' 2016 na Departamento di Impuesto

E pakete ta contene e formularionan di declaracion di aña 2016 

lees meer...
26-4-2016 - Ta recorda tur cliente pa pasa busca e pakete di winstbelasting 2015 na Departamento di Impuesto

E pakete ta contene e formularionan di declaracion di aña 2015 

lees meer...

Deadline voor indienen en betalen winstbelasting 2014 wordt 1 februari 2016

De deadline voor het indienen van de aangifte en betalen van de verschuldigde winstbelasting 2014 wordt 1 februari 2016.

Als het niet haalbaar is om uiterlijk 1 februari 2016 het definitieve aangiftebiljet winstbelasting 2014 in te leveren en de bijbehorende betaling te doen, kan uiterlijk op 1 februari 2016 een verzoek tot uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2014 worden ingediend door middel van het doen van een voorlopige aangifte winstbelasting 2014 en conform deze aangifte de verschuldigde winstbelasting te betalen. De termijn voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2014 zal als gevolg hiervan worden verlengd tot en met 31 maart 2016.

Voor meer dan 10 personen motorrijtuigbelasting 2016 betalen

Als u voor meer dan 10 personen motorrijtuigbelasting 2016 wil betalen, kunt u met de benodigde documenten naar de receptie gaan en vragen naar de binnenkassier.

 

 

 

 

Wat moet u allemaal meenemen?

 • alle verzekeringsbewijzen (geldig in 2016)
 • het totaal te betalen bedrag aan motorrijtuigbelasting
 • telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken zodra alles klaarligt om te worden opgehaald (u kunt de documenten ophalen bij het gebouw waar u vroeger uw nummerplaat moest ophalen)

Klanten die geen aangiftebiljet winstbelasting 2014 hebben ontvangen, kunnen een duplicaat aanvragen

Klanten die geen aangiftebiljet winstbelasting 2014 hebben ontvangen, en hebben gecontroleerd of het bij het Postkantoor ligt, kunnen een duplicaat aanvragen.

 

 

 

 

Hoe kunt u een duplicaat aanvragen?

 • als het om 1 duplicaat gaat, kunt u langskomen bij Departamento di Impuesto, bij het gebouw waar u voorheen uw nummerplaat kon ophalen. De volgende werkdag kunt u uw duplicaat bij dezelfde locatie ophalen.
 • als het om meer dan 1 duplicaat gaat, kunt u een mail sturen naar winstbelasting@impuesto.aw. Meld daarbij de volgende gegevens in een Excel lijst:
  • Naam
  • Persoonsnummer
  • Contactpersoon
  • Telefoonnummer

Departamento di Impuesto neemt contact met u op zodra de duplicaten kunnen worden opgehaald bij het gebouw waar u voorheen uw nummerplaat kon ophalen.

Vanaf 16 december 2015 kunt u uw motorrijtuigbelasting 2016 betalen

Vanaf 16 december 2015 kunt u uw motorrijtuigbelasting 2016 betalen. Uw kentekenplaat 2015 geldt ook voor het jaar 2016 (met uitzondering van motorfietsen, hiervoor worden wel nieuwe kentekenplaten uitgereikt). Als bewijs van betaling van uw motorrijtuigbelasting ontvangt u een sticker. Deze sticker moet u op uw autoruit plakken. Klik hier voor meer informatie over de motorrijtuigbelasting 2016. Ook in de flyer 'Impuesto pa vehiculo di motor 2016' krijgt u meer informatie.

U  kunt alleen motorrijtuigbelasting 2016 betalen en uw sticker ontvangen als u de motorrijtuigbelasting van 2015 volledig hebt betaald.

Winstbelasting is aangiftebelasting geworden

Met ingang van belastingjaar 2014 of boekjaar 2014/2015 is winstbelasting een aangiftebelasting. Dat betekent dat u zelf een berekening maakt van de winst en de verschuldigde winstbelasting na invulling van uw aangiftebiljet. Bij de indiening van uw aangiftebiljet moet u het door u berekende bedrag van de winstbelasting meteen betalen. Klik hier voor meer informatie. U kunt ook het infoblad downloaden.
Als u vragen hebt over winstbelasting, dan kunt u een e-mail sturen naar winstbelasting@impuesto.aw.

Inleveren aangiftebiljet:
Lever uw voorlopige of definitieve aangiftebiljet winstbelasting 2014 in bij de kassier. U kunt hier dan meteen betalen. Als u via de bank hebt betaald, kunt u uw aangiftebiljet inleveren bij de receptie. U moet wel een betalingsbewijs bijvoegen bij uw biljet.

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

Actueel

Lijst WB-klanten 2016
  (MS Excel bestand)

e-Verzamelstaat 2015
  (MS Excel bestand)

 Berekening IB/LB
  2016 incl. toelichting
  (MS Excel bestand)

Boetebeleid
  (geldig vanaf
  1 januari 2016)

Belastingtabel 2016
  inkomstenbelasting/
  loonbelasting

Ministeriële regeling
  aanpassing maximum
  belastingvrije bedrag 
 

Tabel premie
  AOV/AWW
  en AZV 2011-2016

Impuesto pa vehiculo
  di motor 2016

Infoblad 
  motorrijtuigbelasting
  2016

 Verzoek vermindering
  loon 2016
 (inclusief
  verklaring werkgever)

Infoblad 'Wijzigingen 
  winstbelasting 2014'

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Persberichten

Aangifte inkomstenbelasting 2014

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2014 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.