Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 oktober 2016
 

Deadlines

• 15 november 2016:
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   en speelvergunningsrecht

• 31 december 2016:
  betalen 4e termijn
  aanslag grondbelasting 2016

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Nieuws

12-10-2016 - No tin servicio na Oficina di gobierno na Santa Cruz

Te cu proximo aviso

lees meer...
10-10-2016 - Diamars Departamento di Impuesto ta cuminsa duna servicio bek na oficina di gobierno na San Nicolas

Clientenan por acudi pa haci pago of registra number di auto

lees meer...
10-10-2016 - Departamento di Impuesto a cuminsa duna servicio na MFA Paradera

Tur cliente ta bon bini

lees meer...

Kunt u uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2015 niet inleveren voor 1 december a.s.?

Iedereen ontvangt standaard uitstel tot 1 juni 2017 voor het indienen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2015. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. U hoeft dus niet meer zelf om uitstel te verzoeken. Na deze datum kunt u geen extra uitstel meer krijgen.

Voor welke service van Departamento di Impuesto kunt u terecht bij MFA Noord en MFA Paradera?

 

 

 

 

 

 

 


Bij MFA Noord en MFA Paradera kunt u voor de volgende service van Departamento di Impuesto terecht:

• betalen van belastingen
• betalen van vergunningen van DIMAS
• registratie van uw auto of motorfiets

De openingstijden zijn:
8.00 - 15.00 uur non-stop

Aanmaningen verstuurd

Als u uw belastingen en/of erfpacht niet hebt betaald, ontvangt u in deze dagen een aanmaning. In deze aanmaning staat onder andere vermeld voor welke belastingsoorten u nog een openstaande schuld hebt inclusief het bedrag. U wordt verzocht om het openstaande bedrag binnen 3 weken na dagtekening van de aanmaning te betalen. Als u niet betaalt, krijgt u te maken met verdere invorderingsmaatregelen bijvoorbeeld beslaglegging. Ook zullen de kosten hoger worden. Wacht daarom niet langer met uw betaling.

Aanslag grondbelasting 2016 verstuurd

De aanslag grondbelasting 2016 is verstuurd. De dagtekening is 30 juni 2016. U kunt in termijnen betalen. De uiterlijke betalingsdata zijn:

• 31 juli 2016: 50% van de aanslag
• 30 september 2016: 25% van de 
  aanslag
• 31 december 2016: 25% van de 
  aanslag

Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.
Verwacht u een teruggaaf? Dan kunt u een verzoek indienen om rekening te houden met de verwachte teruggaaf.
Lees meer over grondbelasting in het site-onderdeel 'grondbelasting'.

Winstbelasting is aangiftebelasting geworden

Met ingang van belastingjaar 2014 of boekjaar 2014/2015 is winstbelasting een aangiftebelasting. Dat betekent dat u zelf een berekening maakt van de winst en de verschuldigde winstbelasting na invulling van uw aangiftebiljet. Bij de indiening van uw aangiftebiljet moet u het door u berekende bedrag van de winstbelasting meteen betalen. Klik hier voor meer informatie. U kunt ook het infoblad downloaden.
Als u vragen hebt over winstbelasting, dan kunt u een e-mail sturen naar winstbelasting@impuesto.aw.

Inleveren aangiftebiljet:
Lever uw voorlopige of definitieve aangiftebiljet winstbelasting 2015 in bij de kassier. U kunt hier dan meteen betalen. Als u via de bank hebt betaald, kunt u uw aangiftebiljet inleveren bij de receptie. U moet wel een betalingsbewijs bijvoegen bij uw biljet.

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

Actueel

• Hulpbestuurskantoor
  San Nicolas is weer
  geopend vanaf 
  dinsdag 11 oktober
  2016

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015 
  verkorte versie

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015
  uitgebreide versie

• Hulpbestuurskantoor
  Savaneta is weer
  geopend vanaf vrijdag
  2 september 2016

Uiterlijke data
  inleveren
  aangiftebiljet WB
  2015 bij 
  gebroken boekjaar

Lijst WB-klanten 2016
  (MS Excel bestand)

Uitstelregeling
  adviseurs
  aangifte IB 2014

e-Verzamelstaat 2015
  (MS Excel bestand)

 Berekening IB/LB
  2016 incl. toelichting
  (MS Excel bestand)

Boetebeleid
  (geldig vanaf
  1 januari 2016)

Belastingtabel 2016
  inkomstenbelasting/
  loonbelasting

Ministeriële regeling
  aanpassing maximum
  belastingvrije bedrag 
 

Tabel premie
  AOV/AWW
  en AZV 2011-2016

Impuesto pa vehiculo
  di motor 2016

Infoblad 
  motorrijtuigbelasting
  2016

 Verzoek vermindering
  loon 2016
 (inclusief
  verklaring werkgever)

Infoblad 'Wijzigingen 
  winstbelasting 2014'

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Persberichten

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.