Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 december 2014
 

Deadlines

• 31 december 2014:
   betalen 4e termijn aanslag
   grondbelasting 2014

• 15 januari 2015: 
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   bijzondere belasting op
   verhuurauto's en verhuur-
   motorfietsen en 
   speelvergunningsrecht

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen voortaan per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten. Hiermee introduceert Departamento di Impuesto een nieuwe service om tegemoet te komen aan de grote vraag naar rekeningoverzichten voor ondernemers.

Lees meer…
 

Nieuws

18-12-2014 - Den e dianan aki tur consehero di belasting lo haya un invitacion pa un sesion informativo

Relaciona cu implementacion di e servicio online

lees meer...
18-12-2014 - Den e dianan aki tur cliente registra pa toeristenheffing, speelvergunningsrecht y BBV lo haya un invitacion pa un sesion informativo

Relaciona cu implementacion di e servicio online

lees meer...
15-12-2014 - 141 Brommer no tin e number di 2014 paga

E brommernan ta carga e plachi 'MFA'

lees meer...

Lever ontvangen aangiftebiljet altijd in!

Hebt u een aangiftebiljet inkomstenbelasting 2013 of winstbelasting 2013 ontvangen? Dan bent u verplicht dit in te leveren. Als u dit niet doet, heeft de inspecteur geen gegevens om uw belastbare inkomen of winst vast te stellen. U ontvangt dan een ambtshalve aanslag waarbij hij uw belastbare inkomen of winst zelf vaststelt. Ook krijgt u dan een verzuimboete. Deze boete is minimaal Afl. 250,- (ook als u geen belasting hoeft te betalen) en kan oplopen tot Afl. 10.000,-.
U kunt zelfs strafrechtelijk vervolgd worden als u geen aangifte doet. U wordt dan als verdachte aangemerkt. U loopt in dit geval het risico op een gevangenisstraf of een geldboete die kan oplopen tot Afl. 100.000,-. Lever daarom altijd een ontvangen aangiftebiljet bij ons in.

Ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AZV 2011 verstuurd

In de afgelopen weken heeft Departamento di Impuesto de ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen AOV/AWW en AZV 2011 verzonden. Klik hier voor meer informatie.

Wijzigingen invordering directe belastingen en dwanginvordering per 1 juni 2014

Per 1 juni 2014 zijn er wijzigingen in de Landsverordening invordering directe belastingen en dwanginvordering. Deels hangen deze wijzigingen samen met de invoering van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering. Deels zijn het op zichzelf staande wijzigingen die de toepassing van deze landsverordeningen helpen verbeteren. Een van de wijzigingen is de verhoging van de kosten van een aanmaning naar Afl. 10,-. Meer informatie over de andere belangrijkste wijzingen kunt u lezen in het infoblad 'Wijzigingen invordering directe belastingen en dwanginvordering'.

Landsverordening aansprakelijkheid belastingen in werking vanaf 1 juni 2014

Per 1 juni 2014 treedt de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen in werking.

Bent u aannemer en besteedt u werk uit aan een onderaannemer? Of bent u inlener van personeel? Dan kunt u vanaf 1 juni aansprakelijk gesteld worden voor de loonbelasting en premies die de onderaannemer of uitlener niet heeft betaald.

Bent u bestuurder van een onderneming die een rechtspersoon is? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen.

Klik hier als u meer wilt weten over deze nieuwe wet.

Aanslag grondbelasting 2014 verstuurd

De aanslag grondbelasting 2014 is verstuurd. De dagtekening is 31 mei 2014. U kunt in termijnen betalen. De uiterlijke betalingsdata zijn:

• 30 juni 2014: 50% van de aanslag
• 30 september 2014: 25% van de 
  aanslag
• 31 december 2014: 25% van de 
  aanslag

Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.
Verwacht u een teruggaaf? Dan kunt u een verzoek indienen om rekening te houden met de verwachte teruggaaf.
Lees meer over grondbelasting in het site-onderdeel 'grondbelasting'.

Ambtshalve aanslagen winstbelasting 2011 verstuurd

In de afgelopen week is Departamento di Impuesto begonnen met het verzenden van de zogenaamde ambtshalve aanslagen winstbelasting 2011. Klik hier voor meer informatie.

Actueel

• Belastingtabel 2015

  inkomstenbelasting/
  loonbelasting

Landsverordening
  bestemmingsheffing 
  AZV

Formulier 'Aanvraag
  uitstel aangifte
  inkomstenbelasting'

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2013 - verkorte versie

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2013 - uitgebreide
  versie

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Verzoek 
  vermindering loon
  2014

Persberichten

Aangifte inkomstenbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Aangifte winstbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.