Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
19 april 2018
 

Berekening belastbaar inkomen

Het belastbaar inkomen van gehuwden die gezamenlijk het aangiftebiljet invullen kan op 2 manieren berekend worden namelijk op basis van:

  • gedeeltelijke separate heffing
  • gezamenlijk heffing

Berekening belastbaar inkomen op basis van gedeeltelijke separate heffing
U kunt het belastbaar inkomen berekenen aan de hand van onderstaand schema.

Voor het bepalen van de meestverdiener/minstverdiener klik hier.

 

Voor de berekening van 'Ouderenaftrek' klik hier.

Voor de berekening van 'Te verrekenen verliezen' klik hier.

 

Berekening belastingbaar inkomen op basis van gezamenlijke heffing
Bij de berekening van het belastbaar inkomen van de meestverdiener worden in afwijking van bovenstaand schema de zuivere opbrengsten uit arbeid en onderneming (vragen 16a en 16b) van de minstverdiener niet in mindering gebracht bij de meestverdiener. Het belastbaar inkomen van de minstverdiener bedraagt nul.