Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
19 april 2018
 

Berekening premie-inkomen AOV/AWW

U kunt uw premie-inkomen AOV/AWW berekenen aan de hand van onderstaand schema. In dit schema wordt uitgegaan van de berekening van het premie-inkomen voor degenen die het gehele jaar verzekerd en premieplichtig zijn. Voor afwijkende gevallen kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto.